Էլեկտրոնային գնումների պլանավորման, պայմանագրերի կառավարման և գնումների հաշվետվողականության մոդուլների գործածման ձեռնարկ
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ծրագրեր իրականացնող ԾԻԳ-երի, հիմնադրամների, ՓԲԸ-ների՝ էլեկտրոնային ձևով իրականացվող գնումների կատարման ուղեցույց
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի <<Տնտեսական օպերատորի>> ուղեցույց
Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույց
Руководство по произведению закупок, осуществляемых в электронной форме Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
Պատվիրատուի օգտվողի ձեռնարկ
Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույց /ուժը կորցրած/
Հայտարարություն` ՀՀ էլեկտրոնային գնումների համակարգի www.armeps.am կայքում որպես տնտեսական օպերատոր (գնման գործընթացներում հնարավոր մասնակից) գրանցվելու մասին