ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Կենտրոնի ուժեղացման, արդիականացման, բարեկարգման և վերակառուցման աշխատանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2015-01» ծածկագրով գնման բաց ընթացակարգի փոփոխված հայտարարություն և հրավեր /Հայտարարությունը «Հրավերներում կատարված փոփոխություններ» բաժնում/
( Հրապարակված է 28/08/2015 -ից մինչև 07/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Կենտրոնի ուժեղացման, արդիականացման, բարեկարգման և վերակառուցման աշխատանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2015-01» ծածկագրով գնման բաց ընթացակարգի փոփոխված հայտարարություն և հրավեր /Հայտարարությունը «Հրավերներում կատարված փոփոխություններ» բաժնում/
( Հրապարակված է 28/08/2015 -ից մինչև 09/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/08/2015 -ից մինչև 06/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/08/2015 -ից մինչև 06/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքաքսուքային նյութերի ձեռքբերման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-86/15>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2015 -ից մինչև 06/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/08/2015 -ից մինչև 05/11/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/08/2015 -ից մինչև 05/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )

( Հրապարակված է 26/08/2015 -ից մինչև 05/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կարիքների համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Մեղրիի ոստիկանական բաժանմունքի և Ագարակի ոստիկանական բաժանմունքի ջեռուցման համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված՝ «ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/7» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/08/2015 -ից մինչև 05/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիքի մարզպետարանի կարիքների համար Մեղրի քաղաքի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՍՄ-ԲԸԱՇՁԲ-15/01 ծածկագրով բաց ընթացակարգով գնման հայտարարություն Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 25/08/2015 -ից մինչև 05/10/2015 ժամը 15:35 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>