ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԷՆ-ԲԸԱՇՁԲ14/1» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 18/09/2014 -ից մինչև 28/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար Ախտահանման, միջատազերծման ձեռքբերման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-7/4
( Հրապարակված է 16/09/2014 -ից մինչև 27/10/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԷՆ-ԲԸԱՇՁԲ14/1» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 12/09/2014 -ից մինչև 21/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հրշեջ գույքի ձեռքբերման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/8
( Հրապարակված է 11/09/2014 -ից մինչև 22/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար Ախտահանման, միջատազերծման ձեռքբերման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-7/3 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար Ախտահանման, միջատազերծման ձեռքբերման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-7/3
( Հրապարակված է 11/09/2014 -ից մինչև 11/10/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<Որոտանի ՀԷԿՀ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<Տաթև ՀԷԿ-ի ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների>> ձեռքբերման նպատակով <<ՈՀՀ-ԲԸԱՇՁԲ-01/14>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 08/09/2014 -ից մինչև 18/10/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Չափագիտության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-14/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն:
( Հրապարակված է 04/09/2014 -ից մինչև 13/10/2014 ժամը 15:00 ներառյալ )
Կապանի քաղաքապետարանի կարիքների համար էլեկտրոնային գրադարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՀՀ-ՍՄԿՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր/հրավերի փոփոխություն/
( Հրապարակված է 03/09/2014 -ից մինչև 13/10/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
Կապանի քաղաքապետարանի կարիքների համար էլեկտրոնային գրադարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՀՀ-ՍՄԿՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2014 -ից մինչև 06/10/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի հ.33 և Բագրատունյաց 1-ին նրբանցքի հ.3 շենքերի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/127> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2014 -ից մինչև 06/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>