ՀՀ առողջապահության նախարարության «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ պատրաստի սննդի մատակարարման ծառայությունների ձեռքբերման համար հայտարարված «ՆՀԿ-ԲԸԾՁԲ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 19/01/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/53 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 13/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի թվով 7 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/54 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 15/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հ. 26 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/53 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 14/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հ. 59 և հ. 60 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/52 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 13/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ. 162 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/51 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 10/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հ. 109 և հ. 118 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/49 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 08/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/65 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 08/02/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝դրոշների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 19/01/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հ. 42 և հ. 49 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/50 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 09/02/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>