Կապանի քաղաքապետարանի կարիքների համար էլեկտրոնային գրադարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՀՀ-ՍՄԿՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2014 -ից մինչև 06/10/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի հ.33 և Բագրատունյաց 1-ին նրբանցքի հ.3 շենքերի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/127> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2014 -ից մինչև 06/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղի Մշակույթի տան կապիտալ ամրացման աշխատանքների կատարման նպատակով հայտարարված << ՀՀ ԳՄԾԳ- ԲԸԱՇՁԲ-14/05>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/08/2014 -ից մինչև 06/10/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար` պատմության և մշակույթի հուշարձանների վավերագրման և ուսումնասիրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/89>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 21/08/2014 -ից մինչև 30/09/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` Երևան (EVN) P3D և Գյումրի (GYU) P3D բազմադիրքային դիտարկման համակարգերի կայանների վերազինման աշխատանքների կատարման <<ՀԱՆ-ԲԸԱՇՁԲ-01/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/08/2014 -ից մինչև 29/09/2014 ժամը 15:30 ներառյալ )
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Սարավան համայնքի խմելու ջրագծի վերականգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՍԳՊ-ԲԸԱՇՁԲ 1/1>> ծածակագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/08/2014 -ից մինչև 29/09/2014 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների ջեռուցման համակարգերի մոնտաժման և ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման <<ՀՀ ԿԱ Ո-ԲԸԱՇՁԲ-2014/Ջ/Վ>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր /հրավերի փոփոխություն/
( Հրապարակված է 19/08/2014 -ից մինչև 24/09/2014 ժամը 00:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կարիքների համար շնաբուծարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռք բերման ՊՊԳՎ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/08/2014 -ից անժամկետ )
<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ-ԲԸԱՇՁԲ-06/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 12/08/2014 -ից մինչև 22/09/2014 ժամը 11:30 ներառյալ )
ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար` հուշարձանների վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/85 >> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 12/08/2014 -ից մինչև 22/09/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>