<ՀրազՋԷԿ> ԲԲԸ-ն հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվտանգության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով <ԵՊՀ-ԲԸԾՁԲ-14/87> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի կամուրջների և կամուրջային կառուցվածքների շահագործման և պահպանման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/9> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի կողմից ԿՖԲԳՀԻ-ԲԸ-ՍԿԾՁԲ-15-1 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 18/11/2014 -ից մինչև 27/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ջեռուցման համակարգի սպասարկման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/6> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/11/2014 -ից մինչև 28/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` աղբահանության վճարումների հաշվառման և ընդունման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/7> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/11/2014 -ից մինչև 27/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` արգելափակոցի սպասարկման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/11> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/11/2014 -ից մինչև 24/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` գորգերի մաքրման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/10> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/11/2014 -ից մինչև 24/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>