<<Երևանի Աջափնյակ-վերելակ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի վերելակների վերանորոգման համար սարքավորումների` տեղադրումով ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵԱՎ-ԲԸԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 03/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<Ջրային կառույցներ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ կալցիումի հիպոքլորիդի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՋԿ-ԲԸԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 03/03/2017 ժամը 14:30 ներառյալ )
<<Նորք-Մարաշ ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՆՄԲԿ-ԲԸԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 14:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համարԲաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի էլեկտրական շարժաբերների ղեկավարման տուփերի փոխարինման (ЯУП) աշխատանքների կատարման և դրա արդյունքների` ՀՀ, Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ արտադրական տարածք հասցեում մատակարարման գնման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՇՁԲ-2/17>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կարիքների համար գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1» ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի հրավեր (փոփոխություն)
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 19 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/94 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Նորք-Մարաշ ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ քիմիական և ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՆՄԲԿ-ԲԸԱՊՁԲ 17/11 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 01/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կարիքների համար Գյումրի քաղաքի փողոցների երթևեկելի մասում ասֆալտաբետոնե փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ-ԲԸԱՇՁԲ-03/17>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 02/03/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>