Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող հուշարձանների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ ձեռքբերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-16/17> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/11/2015 -ից մինչև 06/01/2016 ժամը 11:30 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար KR5 «KUKA» կամ SRV 16 «REIS» կամ համարժեք տեսակի ռոբոտատեխնիկական համակարգի եռակցման սարքի նախագծման, պատրաստման, մատակարարման, տեղակայման, կարգաբերման, փորձարկման և սարքը շահագործող անձնակազմի ուսուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՇՁԲ-33/15» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար KR5 «KUKA» կամ SRV 16 «REIS» կամ համարժեք տեսակի ռոբոտատեխնիկական համակարգի եռակցման սարքի նախագծման, պատրաստման, մատակարարման, տեղակայման, կարգաբերման, փորձարկման և սարքը շահագործող անձնակազմի ուսուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՇՁԲ-33/15» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Հայտարարություն ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-12/1 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց ընթացակարգի մասին
( Հրապարակված է 26/11/2015 -ից մինչև 06/01/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 25/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 25/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոտրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման նպատակով «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-92/15» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/11/2015 -ից մինչև 11/01/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 24/11/2015 -ից մինչև 03/01/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>