<<Երքաղլույս>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` արտաքին լուսավորության ցանցում օգտագործվող լուսատեխնիկական ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔԼ-ԲԸԱՊՁԲ-15/2> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 28/01/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի մայթերի կապիտալ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/22 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 29/01/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/39> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 30/01/2015 ժամը 11:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/38> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 30/01/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում եզրաքարերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/37> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 30/01/2015 ժամը 10:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/36> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 30/01/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ ԳԱԱ <Հայկենսատեխնոլոգիա> ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՀԱՅԿԵՆՍ-ԲԸԱՊՁԲ-06/10-2> ծածկագրով բաց ընթացակարգի փոփոխված հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 19/12/2014 -ից մինչև 28/01/2015 ժամը 13:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի դրոշների ամրացման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/25> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/12/2014 -ից մինչև 27/01/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/23> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/12/2014 -ից մինչև 27/01/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/41> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/12/2014 -ից մինչև 28/01/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>