Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 00:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )

( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
<ՀԱԷԿ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար 15Դ100 (15Д100) դիզել գեներատորի պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-46/15>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2015 -ից մինչև 31/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Գառնիի Մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` շենքում մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԳՄՄԿ ՀՈԱԿ ԲԸԱՇՁԲ-2015/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/04/2015 -ից մինչև 01/06/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )
«Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 9 հարկանի մասնաշենքի 2-րդ և 3-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգման և «Ուսումնական կենտրոն» մասնաշենքում գտնվող թվով 3 հանրակացարանային սենյակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ձեռք բերման <<ՀՀ ՈԿ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/04/2015 -ից մինչև 27/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կարիքների համար` ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/3ՏՀՃՀ ծածկագրով, Արտաշատ քաղաքի կենտրոնական մուտքի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 16/04/2015 -ից մինչև 27/05/2015 ժամը 16:00 ներառյալ )
<ՀրազՋԷԿ> ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5x0,75 L-5200) տիպի ալյումինե խողովակների գնման համար:
1 2 3 4 5 ... >>