Հայտարարություն և հրավեր ԳՄՍՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/04/2014 -ից մինչև 02/06/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքում ինքնակամ կառույցների քանդման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/96> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/04/2014 -ից մինչև 01/06/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` Թռիչքային ստուգումների իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով <<ՀԱՆ-ԲԸԾՁԲ-01/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 27/05/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-14/68> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 28/05/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար քիմիական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով <<ԵՐՋԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ 03/14>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 28/05/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-14/70> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 28/05/2014 ժամը 11:45 ներառյալ )
Վանաձորի ,,Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ մասնաշենքի կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքերի ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ-ՕՀՄՄՄԴ-ԱՇՁԲ-14/4 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 29/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության կարիքների համար անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ԳՀ ԲԸԱՇՁԲ-14/2» ծածկագրով գնման բաց ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն
( Հրապարակված է 17/04/2014 -ից մինչև 28/05/2014 ժամը 17:00 ներառյալ )
«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Նանոտեխնոլոգիական կայան” ապրանքի ձեռքբերման նպատակով «ՔԵՆԴԼ- ԲԸԱՊՁԲ –14/06» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/04/2014 -ից մինչև 31/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Լազերային սկանավորող մանրադիտակ” ապրանքի ձեռքբերման նպատակով «ՔԵՆԴԼ- ԲԸԱՊՁԲ –14/05» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/04/2014 -ից մինչև 31/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>