ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՖՆ ԲԸ-ԾՁԲ-01/17 ծածկագրով պետական ծախսերը կազմելու՝ պետական բյուջեն ձևավորելու գործընթացի ավտոմատացված համակարգ մշակելու և վերջինիս պետական կառավարման համակարգում գործող այլ ավտոմատացված համակարգերի հետ ինտեգրելու՝ տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն ստեղծելու ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարությույ և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 01/06/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Հաշվարկային կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ք.Երևան, Աբոցվյան 27 հասցեով, <<Սիմուլյացիոն (մոդելավորման) ծրագրային ապահովման>> փաթեթի մատակարարման գնման նպատակով <<ՀԿՓԲԸ-ԲԸԱՊՁԲ-17/01>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 31/05/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Գորիսի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ ՍՄԳՀ ԲԸԱՇՁԲ 02/17 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր /փոփոխություն/
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 31/05/2017 ժամը 16:00 ներառյալ )
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի ճանապարհային ծածկի փոսային նորոգոման, քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 01/06/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի փողոցներում աղբամանների և կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքներ ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/90 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 01/06/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի փողոցներում աղբամանների և կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակաների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/126 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 01/06/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՄ-ԱՔ-ՊԸԱՇՁԲ-01-17 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/125 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 02/06/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Գորիսի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ ՍՄԳՀ ԲԸԱՇՁԲ 02/17 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 16:00 ներառյալ )
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/1Շ >> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>