ՀՀ սպորտի և երտասարդության հարցերի նախարարության կարիքների համար` մարզագույքի ձեռքբերման նպատակով «ՍՊ-ԲԸԱՊՁԲ-16/01» ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 26/08/2016 -ից մինչև 06/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-16/136 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 26/08/2016 -ից մինչև 05/10/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` <<Երևանի կենդանաբանական այգի>> ՀՈԱԿ–ի տարածքում առյուծների ազատավանդակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/131 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 26/08/2016 -ից մինչև 05/10/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/130 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/08/2016 -ից մինչև 06/10/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս.Խ.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգաին ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ 1-ին և 2-րդ հարկերի վերափոխման, արդիականացման, բարեկարգման և վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման համար հայտարարված «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ԲԸԱՇՁԲ-2016/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի փոփոխված հրավեր /Հայտարարությունը «Հրավերներում կատարված փոփոխություններ» բաժնում/
( Հրապարակված է 25/08/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար փաթեթավորման ծառայություների ձեռքբերման ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-7/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 22/08/2016 -ից մինչև 04/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/129 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/08/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/08/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/08/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<<<ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ հասցեով Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքերի մատակարարման>> գնման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-10/16>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/08/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>