Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների և աղբամանների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/10/2016 -ից մինչև 01/12/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների և աղբամանների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից մինչև 29/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների և աղբամանների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից մինչև 29/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից մինչև 29/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸՊՁԲ-17/2 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից մինչև 29/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից մինչև 28/11/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից մինչև 28/11/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ հասցեով <<Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականների>> մատակարարման գնման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-13/16>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից մինչև 28/11/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով երաժշտական գործիքների գնման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 13/10/2016 -ից մինչև 23/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
<Չափագիտության ազգային ինստիտուտ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/6>ծածկագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 12/10/2016 -ից մինչև 20/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>