ՀՀ ԳԱԱ <Հայկենսատեխնոլոգիա> ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՀԱՅԿԵՆՍ-ԲԸԱՊՁԲ-06/10> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր \r\n
( Հրապարակված է 22/10/2014 -ից մինչև 01/12/2014 ժամը 13:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի չափագրման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/8 ԲԸ ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/10/2014 -ից մինչև 01/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` ԱՏԻՍ համակարգի ձեռքբերման և ներդրման աշխատանքների կատարման <<ՀԱՆ-ԲԸԱՇՁԲ-02/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/10/2014 -ից մինչև 25/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի 5-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարելու նպատակով հայտարարված << ԳՄԾԳ- ԲԸԱՇՁԲ-14/2>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/10/2014 -ից մինչև 27/11/2014 ժամը 15:30 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/7 ԲԸ ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 16/10/2014 -ից մինչև 26/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի ինքնակամ կառույցների տեխնիկական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/6 ԲԸ ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 13/10/2014 -ից մինչև 24/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի ինքնակամ կառույցների տեխնիկական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/6 ԲԸ ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 13/10/2014 -ից մինչև 24/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» պետական հիմնարկի Կարիքների մամար` Մ-1, Երևան – Գյումրի – Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 – կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման, Մ-2, Երևան–Երասխ–Գորիս–Մեղրի-Իրանի սահման ավտոճանապարհի կմ338+100–կմ342+400 հատվածի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման ավտոճանապարհի կմ 351-ի սողանքային հատվածում (շուրջ 415 գծմ) ճանապարհի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա–Վանաձոր–Տաշիր–Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ137+200-կմ141+000 հատվածի հիմնանորոգման, Հ-39, Մ-10–Գավառ–Մ-10 ավտոճանապարհի կմ0+000–կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման, Արտաշատ քաղաքի կենտրոնական մուտքի հիմնանարոգման և Մ-2, Երևան–Երասխ–Գորիս–Մեղրի-Իրանի սահման ավտոճանապարհի կմ 358+025 հատվածում վթարված կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքների ձեռք բերման ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՆԱ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 10/10/2014 -ից անժամկետ )
ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» պետական հիմնարկի կարիքների համար` Հ-83, Հ21 (Արթիկ)–Պեմզաշեն–Մ-1 կմ8+900–կմ10+400 հատվածի, ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 700գծմ երկարությամբ հատվածի, Տ-1-53, Հ-21–Հնաբերդ և Տ-9-34, Մ-2–Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային և հեղինակային հսկողություն աշխատանքների ձեռք բերման ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր\r\n\r\n
( Հրապարակված է 10/10/2014 -ից անժամկետ )
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի կողմից <<ՀԱՆ-ԲԸԱՇՁԲ-01/14>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 10/10/2014 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 5 ... >>