Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 06/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 06/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար №1 էներգաբլոկի ռեակտորի ավտոմատ կարգավորման և հսկման (APK) շարժաբերների ծառայության ժամկետների երկարացման աշխատանքների գնման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/16>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 06/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Ճամբարակի համայնքապետարանի կարիքների համար Ճամբարակ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԳՄՃՀ ԲԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 05/05/2016 -ից մինչև 14/06/2016 ժամը 14:30 ներառյալ )
<<Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար Տարոն 10կվ ՕԳ-Ի Թիվ 127-145 հենարանների հատվածում ուղեգծի վերակառուցման աշխատանքների գնման նպատակով <<ԲԷՑ-ԲԸԱՇՁԲ-16/15>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 04/05/2016 -ից մինչև 14/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/103 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 04/05/2016 -ից մինչև 14/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ԳՄՍՔ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Սևան քաղաքի Աբովյան փողոցի ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն
( Հրապարակված է 03/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ԳՄՍՔ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 03/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ Անհաղթի 23/1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/104 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 03/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-16/122 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 03/05/2016 -ից մինչև 13/06/2016 ժամը 11:30 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>