ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հալած պանրի ձեռքբերման բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/5
( Հրապարակված է 16/04/2014 -ից մինչև 27/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ-ԲԸԱՇՁԲ-04/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 15/04/2014 -ից մինչև 27/05/2014 ժամը 11:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Խաչատրյան-Գյուլբենկյան շենքերի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/108> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 24/05/2014 ժամը 11:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի Դավիթ Մալյան 6 շենքի 2-րդ մուտքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/107> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 24/05/2014 ժամը 10:30 ներառյալ )
<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<<ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ ԲԸԱՇՁԲ>> 03/14 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր /փոփոխված տարբերակ/
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 23/05/2014 ժամը 11:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Արաբկիր վարչական շրջանի շենքերի և շինությունների բակերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/102> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 24/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/100> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 24/05/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` Երևանի մետրոպոլիտենի գործող ժամացույցային համակարգը լուսադիոդային ժամացույցների օգտագործմամբ, նոր ժամանակակից թվային միասնական ժամային համակարգով արդիականացման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <<ԵՄ-ԲԸԱՇՁԲ-14/7>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 11/04/2014 -ից մինչև 21/05/2014 ժամը 15:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 11/04/2014 -ից մինչև 21/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 11/04/2014 -ից մինչև 21/05/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>