Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի վթարային շենքերի և շինությունների հետազոտման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/11/2014 -ից մինչև 04/01/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ սանիտարական մաքրման ծառայություններ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ՏՄԴՔ-ԲԸԾՁԲ-15/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/11/2014 -ից մինչև 05/01/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` միներալ յուղերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց ընթացակարգի,rnԲաց ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/1
( Հրապարակված է 24/11/2014 -ից մինչև 12/01/2015 ժամը 09:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի փողոցների ձմեռային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ- ԾՁԲ-15/12 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 24/11/2014 -ից մինչև 08/01/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի ճանապարհային նշանների և լուսաֆորային օբյեկտների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ- ԾՁԲ-15/11 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 24/11/2014 -ից մինչև 08/01/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ ՓԲԸ-ի կողմից ԿՖԲԳՀԻ-ԲԸ-ՍԿԾՁԲ-15-1 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի փոփոխված հրավեր
( Հրապարակված է 21/11/2014 -ից մինչև 30/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<ՀրազՋԷԿ> ԲԲԸ-ն հայտարարում է բաց մրցույթ կայանի թիվ 3 բլոկի K-200-130 տուրբինի պահեստամասերի գնման համար
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվտանգության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով <ԵՊՀ-ԲԸԾՁԲ-14/87> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 19/11/2014 -ից մինչև 29/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>