Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ- ԾՁԲ-15/9 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 30/10/2014 -ից մինչև 10/12/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ- ԾՁԲ-15/9 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 30/10/2014 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 30/10/2014 -ից մինչև 09/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 30/10/2014 -ից մինչև 09/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «2015 թվականին Հայաստանի կրթական ցանցի սպասարկում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով <ԿՏԱԿ-ԲԸԾՁԲ-14/1> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 30/10/2014 -ից մինչև 09/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/12>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 28/10/2014 -ից մինչև 08/12/2014 ժամը 09:00 ներառյալ )
<Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<էլեկտրական սարքերի, գործիքների, նյութերի և պահեստամասերի>> ձեռքբերման նպատակով <<ԲԷՑ- ԲԸԱՊՁԲ 14/57>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/10/2014 -ից մինչև 03/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԳԱԱ <Հայկենսատեխնոլոգիա> ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՀԱՅԿԵՆՍ-ԲԸԱՊՁԲ-06/10> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր \r\n
( Հրապարակված է 22/10/2014 -ից մինչև 01/12/2014 ժամը 13:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի չափագրման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԼՄՎՔ- ԱՇՁԲ-15/8 ԲԸ ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/10/2014 -ից մինչև 01/12/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` ԱՏԻՍ համակարգի ձեռքբերման և ներդրման աշխատանքների կատարման <<ՀԱՆ-ԲԸԱՇՁԲ-02/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/10/2014 -ից մինչև 25/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>