Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 07/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 07/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Օշական համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀԱՄՕԳ-ԲԸԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր Ճշգրտված
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 07/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Օշական համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀԱՄՕԳ-ԲԸԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր Ճշգրտված
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից անժամկետ )
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Օշական համայնքի Նալբանդյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀԱՄՕԳ-ԲԸԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 07/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/100 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով N «ՀՀԳՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԾՁԲ-17/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգով գնում կատարելու մրցույթի հավերը և հայտարարությունը:
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 07/04/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի թիվ 37 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/106 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ թվով 37 ավտոբուսներում կանգառների անվանման ավտոմատ հայտարարման սարքերի ձեռքբերման /տեղադրումով/ նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր /լրամշակված/
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ թվով 37 ավտոբուսներում կանգառների անվանման ավտոմատ հայտարարման սարքերի ձեռքբերման /տեղադրումով/ նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>