Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/122 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 26/07/2016 -ից մինչև 09/09/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/121 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/07/2016 -ից մինչև 05/09/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից մինչև 30/08/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից մինչև 30/08/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար աշխատակիցների համար <<առողջապահության ապահովագրություն>> փաթեթ ծառայության մատուցման գնման նպատակով <<ՀԱԷԿ-ԲԸԾՁԲ-4/16>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից մինչև 30/08/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքապետարանի կարիքների համար Եղվարդ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության շինարարության աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԿՄԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ16/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից անժամկետ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/120 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից մինչև 31/08/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար`Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հ.26 և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.160 մանկապարտեզների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրանադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/117 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/07/2016 -ից մինչև 30/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հ.հ 42, 49, Դավթաշենի հ.հ 59,60, Կենտրոնի հ.3, Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.80 և Նոր Նորքի հ.հ109,118 մանկապարտեզների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրանադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/116 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/07/2016 -ից մինչև 29/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀՌՑ- ԲԸԾՁԲ-16/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԹՎՈՎ 147 ՎԵՐԱՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ \r\n\r\n
( Հրապարակված է 19/07/2016 -ից մինչև 29/08/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>