Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ ԼՄՎՔ-ԲԸԾՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 02/10/2015 -ից մինչև 12/11/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում՝ Ջրաշխարհի մոտ վերգետնյա հետիոտն անցման կառուցման աշխատանքներ ձեռքբերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-15/122> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 25/09/2015 -ից մինչև 04/11/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կարիքների համար <<ՔԱԳՎ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի փոփոխված հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 25/09/2015 -ից մինչև 03/11/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի մարզի Զովք համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքների նպատակով <<ԿՄԶՀ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի մասին հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/09/2015 -ից մինչև 02/11/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նպատակով <ԶՀԱ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1>ծածկագրով բաց ընթացակարգի մասին հայտարարություն և հրավեր ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նպատակով <ԶՀԱ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1>ծածկագրով բաց ընթացակարգի մասին հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 28/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 29/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 29/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
<Չափագիտության ազգային ինստիտուտ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-15/1> ծածկագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր/փոփոխված/
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 28/10/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կարիքների համար որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված՝ «ՔՆ-ԲԸԾՁԲ-15/5 ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 29/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի <<ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԲՀԴ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգով հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն/ճշտված/ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԲՀԴ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգով հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն/ճշտված/
( Հրապարակված է 18/09/2015 -ից մինչև 27/10/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>