ՀՀ ՊՆ կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 28/10/2016 -ից մինչև 08/11/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ -16/87 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի փոփոխված հրավեր:
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից մինչև 31/10/2016 ժամը 09:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճաշարանախոհանոցային սպասքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/92 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 14/10/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/7» ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ՀՀ ԲՍՓ գործակալության <ԲՍՓ ՇՀԱՊՁԲ-16/11-7> ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգով պայմանագիր /րեր/ կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 04/08/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/11 ծածակագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերման նպատակով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 29/07/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման համար հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՏԴՊԱԿ-33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
\r\nՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ <ԶԲ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-1> ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ\r\n
( Հրապարակված է -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/22-ՀՎԿԱԿ-2016-15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 ... >>