<<Շտապբուժօգնություն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ՇԲՕ-15/5-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 24/08/2015 -ից մինչև 02/09/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար ՀՀ-ՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15-4-15/11 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների գնման հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 24/08/2015 -ից մինչև 02/09/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )
«ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-ԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿևԼՎԱՑՔԻՄԻՋՈՑՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՄԻՋՈՑՈՎԳՆՈՒՄԿԱՏԱՐԵԼՈՒԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հրավեր
( Հրապարակված է 24/08/2015 -ից մինչև 02/09/2015 ժամը 14:30 ներառյալ )
<<ՏԱՇԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿ>>-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ <<ՏԱՇԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿ>>-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 20/08/2015 -ից մինչև 31/08/2015 ժամը 16:45 ներառյալ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/15>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 19/06/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 18/06/2015 -ից անժամկետ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/15>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 03/06/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <Գյումրու Բեռլին պոլիկլինիկա> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ԲՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 06/05/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՏԴՊԱԿ-11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2015-12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
1 2 3 ... >>