ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար <ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԱՊՁԲ-14/3-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն
( Հրապարակված է 31/10/2014 -ից մինչև 12/11/2014 ժամը 14:30 ներառյալ )
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար գնումների էլեկտրոնային համակարգի (ARMEPS) միջոցով շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով ՀՀՖՆ–ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14-2 ծածկագրով էլեկտրական լամպերի ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 27/10/2014 -ից մինչև 06/11/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀԱԳ-14/13 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնման ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 23/10/2014 -ից մինչև 04/11/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱԿՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2014-03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ապրանքների ձեռքբերելու նպատակով՝ ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/11 ծածկագրով Շ/Հ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )

( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
ՀՀ ԳԱԱ <<Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11 ծածկագրով տնտեսական,սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռք բերման մրցույթի հրավեր
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյումրիի սելեկցիոն կայան>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԳՍԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է -ից անժամկետ )