<< Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ >>-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` << Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ >> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԿԵԽԳՀ-ՇՀԱՊՁԲ- 16/11 ծածկագրով ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 28/09/2016 -ից մինչև 07/10/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀ ԷՆՄՍԳ ՇՀԱՊՁԲ 16/11-1 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի հրավերի փոփոխություն
( Հրապարակված է 28/09/2016 -ից մինչև 07/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀ ԷՆՄՍԳ ՇՀԱՊՁԲ 16/11-1 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի հրավեր
( Հրապարակված է 26/09/2016 -ից մինչև 06/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության <<Սպորտի և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կարիքների համար «Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՍԵԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1» ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և փոփոխված հրավեր
( Հրապարակված է 24/09/2016 -ից մինչև 04/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` << Մաքրիչ նյութեր և հիգիենիկ պարագաներԻ >> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ <<ԽՄՄ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/1>> ծածկագրով ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 23/09/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<ԵՐԵՎԱՆԻ N 1 ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ և ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ >> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ N-ԵՏԻՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-4 ծածկագրով ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 23/09/2016 -ից մինչև 03/10/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության <<Սպորտի և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կարիքների համար «Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՍԵԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1» ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության <<Սպորտի և երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կարիքների համար «Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՍԵԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1» ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/09/2016 -ից մինչև 30/09/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կարիքների համար <<ՔԱԳՎ-ՇՀԱՊՁԲ—15/6-13>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 22/09/2016 -ից մինչև 30/09/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ՀՀ ԲՍՓ գործակալության <ԲՍՓ ՇՀԱՊՁԲ-16/11-7> ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգով պայմանագիր /րեր/ կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 04/08/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/11 ծածակագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերման նպատակով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 29/07/2016 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 5 ... >>