ՀՀ ֆինանսների նախարարության ՈՒսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով ՀՀՖՆՈՒԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման հայտարարություն հրավեր
( Հրապարակված է 05/02/2016 -ից մինչև 16/02/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՊԳԿՎ-2016-ՇՀԱՊՁԲ-15/11 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 05/02/2016 -ից մինչև 16/02/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Արարատի մարզի <<Մասիսի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով <<ՄԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/8>> ծածկագրով տնտեսական և սանհիգիենիկ, լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 05/02/2016 -ից մինչև 16/02/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար «ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ -16/19 » ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 05/02/2016 -ից մինչև 16/02/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Հրազդանի համայնքապետարանի <<Հրազդանքաղլույս>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար,«ԿՄՀՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16» ծածկագրով << Տնտեսական ,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում>>:
( Հրապարակված է 05/02/2016 -ից մինչև 16/02/2016 ժամը 00:00 ներառյալ )
ՀՀ Սյունիքի մարզիՙՙՍյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր՚՚ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՍՄՆՀԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավեր ՀՀ Սյունիքի մարզի ՙՙՍյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր՚՚ ՓԲԸ
( Հրապարակված է 04/02/2016 -ից մինչև 10/02/2016 ժամը 10:30 ներառյալ )
ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԼՋԿ-ՇՀԱՊՁԲ 15/11-16 » ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի ընթացակարգով գնման մրցույթի հրավերը և հայտարարությունը:\r\n\r\n
( Հրապարակված է 03/02/2016 -ից մինչև 12/02/2016 ժամը 17:00 ներառյալ )
ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդու ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով <<ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/1>> ծածկագրով տնտեսական և սանհիգիենիկ, լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 03/02/2016 -ից մինչև 12/02/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կարիքների համար «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՏՄ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 03/02/2016 -ից մինչև 12/02/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ՇՋ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի ընթացակարգով գնման մրցույթի հրավերը և հայտարարությունը:
( Հրապարակված է 03/02/2016 -ից մինչև 12/02/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
1 2 3 4 ... >>