ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար «ՀՀՄՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6» ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 09/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/11-12/17 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 09/03/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Ձորակ>> հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խմանքի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ` << Տնտեսական և սանհիգիենիկ Աապրանքների>>-ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ <<ՁՀԱԽՈՒԱԽԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11>> ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 24/02/2017 -ից մինչև 07/03/2017 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ Արարատի մարզի <<Մասիսի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով <<ՄԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/16 >> ծածկագրով տնտեսական և սանհիգիենիկ, լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 24/02/2017 -ից մինչև 07/03/2017 ժամը 13:00 ներառյալ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <Գյումրու բժշկական կենտրոն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` <<Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների>> ձեռբերման նպատակով հայտարարված <ԳԲԿ17-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 23/02/2017 -ից մինչև 06/03/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի 2017 թ. կարիքների համար ԻԿՎԾԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստ և հայտարարություն Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/02/2017 -ից մինչև 03/03/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
Աբովյանի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր Աբովյանի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 22/02/2017 -ից անժամկետ )
ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՀԱԳ-17/2 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 22/02/2017 -ից մինչև 03/03/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Ձորակ>> հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խմանքի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ` << Տնտեսական և սանհիգիենիկ Աապրանքների>>-ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ <<ՁՀԱԽՈՒԱԽԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11>> ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 21/02/2017 -ից մինչև 02/03/2017 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՀ ՏՄ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
( Հրապարակված է 21/02/2017 -ից մինչև 02/03/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>