ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2015-12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ ԳԱԱ <Փորձաքննությունների ազգային բյուրո> ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/11)-15/5> ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 10:30 ներառյալ )
ՀՀ արդարադատության նախարարության <<Իրավաբանական ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ-ի 2015թ. կարիքների համար ԱՆԻԻ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11 ծածկագրով ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 10/04/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/47 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 14:00 ներառյալ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-01/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 11:30 ներառյալ )
ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-11/11 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/05)» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավեր
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու «ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15-11» ծածկագրով ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ պետական պահպանության ծառայության կարիքների համար <<ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-009>> ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 09/04/2015 ժամը 09:00 ներառյալ )
ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՀՔԿԴ-15/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն:
( Հրապարակված է 31/03/2015 -ից մինչև 08/04/2015 ժամը 16:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-4 (ԵՊԲՀ)» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 27/03/2015 -ից մինչև 07/04/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 ... >>