<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիէնիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՀԱԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-1> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 31/05/2016 -ից մինչև 09/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության 2016թ. կարիքների համար ԴԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-16-11/11-10 ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 25/05/2016 -ից մինչև 03/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԶԲ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 25/05/2016 -ից մինչև 03/06/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/22-ՀՎԿԱԿ-2016-15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 24/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 22/02/2016 -ից անժամկետ )
Հրավեր/փոփոխություն/-Հրազդանի համայնքապետարանի <<Հրազդանքաղլույս>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար,«ԿՄՀՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16» ծածկագրով << Տնտեսական ,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում>>:
( Հրապարակված է 09/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ԳԲԿ16-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/02/2016 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 ... >>