<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ԵՐՋԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ 11/11-15/08> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 16/04/2015 -ից մինչև 29/04/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՏԴՊԱԿ-11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2015-12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/03/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15-11/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՙՙՙՙ<<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ_ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՇՀԱՊՁԲ-11/11>> ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 26/02/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կարիքների համար ՏՄ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15-5 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների գնման հրավեր
ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՀՔԿԴ-15/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն
( Հրապարակված է 09/02/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար <ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՀՔԿԴ-14/4> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի հայտարարություն
( Հրապարակված է 01/12/2014 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2014-28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
1 2 ... >>