ՀՀ արդարադատության նախարարության 2014թ. կարիքների համար ԴԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-14-11/11-13 ծածկագրով ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 18/04/2014 -ից մինչև 05/05/2014 ժամը 14:30 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-(ԵՊԲՀ)» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 17/04/2014 -ից մինչև 26/04/2014 ժամը 13:30 ներառյալ )
ՊՆ կարիքների համար անհրաժեշտ տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր ծածկագիրը` ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/30
( Հրապարակված է 16/04/2014 -ից մինչև 29/04/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ԳԱԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14/3> ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 15/04/2014 -ից մինչև 28/04/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ԵՐՋԿ ՇՀԱՊՁԲ 11/11-14/9> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 14/04/2014 -ից մինչև 25/04/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ ԱԳՆ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/11-1 ծածկագրով Շ/Հ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 10/04/2014 -ից մինչև 22/04/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՔՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 10/04/2014 -ից մինչև 23/04/2014 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/04/2014 -ից մինչև 21/04/2014 ժամը 09:30 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ապրանքների ձեռքբերելու նպատակով՝ ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/11 ծածկագրով Շ/Հ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
1 2 ... >>