Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար <<ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-16/114>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 01/07/2016 -ից մինչև 13/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ՄՆ «Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար լամպեր ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ՕԲԹ---ՇՀԱՊՁԲ—15/11—16/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 28/06/2016 -ից մինչև 07/07/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ «ՇՀԱՊՁԲ-16/26-Ն» ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է -ից մինչև 06/07/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 24/06/2016 -ից մինչև 06/07/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀՀ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ «ԲՍՓ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11» ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 24/06/2016 -ից մինչև 04/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/22-ՀՎԿԱԿ-2016-15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 24/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 22/02/2016 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 ... >>