ՀՀ ՊՆ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/59
( Հրապարակված է 29/07/2015 -ից մինչև 07/08/2015 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/15>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 19/06/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 18/06/2015 -ից անժամկետ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/15>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 03/06/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <Գյումրու Բեռլին պոլիկլինիկա> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ԲՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 06/05/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՏԴՊԱԿ-11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2015-12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/03/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված «ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15-11/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՙՙՙՙ<<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ_ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՇՀԱՊՁԲ-11/11>> ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 26/02/2015 -ից անժամկետ )
1 2 3 ... >>