<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 24/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող ՀՀՖՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն
( Հրապարակված է 22/02/2016 -ից անժամկետ )
Հրավեր/փոփոխություն/-Հրազդանի համայնքապետարանի <<Հրազդանքաղլույս>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար,«ԿՄՀՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16» ծածկագրով << Տնտեսական ,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում>>:
( Հրապարակված է 09/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ԳԲԿ16-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/02/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Շիրակի մարզի <Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ՇՄԳՄՄԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-1 > ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 19/01/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ ԱՆ «ՍԵՎԱՆԻ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՓԲԸ-կարիքների համար «ՍՀՀ-ՇՀԱՊՁԲ 16/1» ծածկագրով հայտարարված մրցույթի հրավեր
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/10
( Հրապարակված է 18/12/2015 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-2-2015/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի փոփոխված հրավեր /Հայտարարություն «Հրավերներում կատարված փոփոխություններ» բաժնում/
1 2 3 4 ... >>