ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/11 ծածակագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերման նպատակով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 29/07/2016 -ից մինչև 09/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/11 ծածակագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերման նպատակով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 29/07/2016 -ից անժամկետ )
Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար Ծաղկաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության լուսադիոդային լուսատուների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԾՔ-ՇՀԱՊՁԲ-16/4 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 27/07/2016 -ից մինչև 05/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/6 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 22/07/2016 -ից մինչև 02/08/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման համար հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՏԴՊԱԿ-33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ 15/11-22/16 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարության և հրավերի փոփոխված տարբերակ
( Հրապարակված է 21/07/2016 -ից մինչև 01/08/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
\r\nՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ <ԶԲ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-1> ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ\r\n
( Հրապարակված է -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/22-ՀՎԿԱԿ-2016-15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
1 2 3 4 ... >>