ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ՇՄ ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/01> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ՇՄ ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16/01> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 18/08/2016 -ից մինչև 29/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ «ԳՔԵՍՀԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-2016/2» ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 16/08/2016 -ից մինչև 25/08/2016 ժամը 14:00 ներառյալ )
ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<տնտեսական ապրանքների, լվացքանյութերի>> ձեռք բերման նպատակով ՇՀ ընթացակարգով <<ՀԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/007- 007 >> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 15/08/2016 -ից մինչև 24/08/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ՀՀ ԲՍՓ գործակալության <ԲՍՓ ՇՀԱՊՁԲ-16/11-7> ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգով պայմանագիր /րեր/ կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 04/08/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ Արագածոտն մարզի «Աշտարակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԱՄԱԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 16/11 ծածակագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերման նպատակով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 29/07/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման համար հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՏԴՊԱԿ-33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
\r\nՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՍԱՆՀԻԳԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ <ԶԲ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-1> ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ\r\n
( Հրապարակված է -ից անժամկետ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/22-ՀՎԿԱԿ-2016-15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/16>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից անժամկետ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:
1 2 3 4 ... >>