ՊՆ կարիքների համար անհրաժեշտ տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր ծածկագիրը` ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/61
( Հրապարակված է 23/07/2014 -ից մինչև 04/08/2014 ժամը 09:00 ներառյալ )
ՀՀ ԳԱԱ <Փորձաքննությունների ազգային բյուրո> ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/11)-14/9> ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/07/2014 -ից մինչև 02/08/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-11/11-(ԵՊԲՀ)» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 21/07/2014 -ից մինչև 31/07/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ տարածքային կառավարման Նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի 2014թ. «ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՇՋ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14-1» ծածկագրով շրջանակային ընթացակարգով ապրանքների ձեռք բերման մրցույթի հրավեր
( Հրապարակված է 14/07/2014 -ից մինչև 24/07/2014 ժամը 13:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱԿՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2014-03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ապրանքների ձեռքբերելու նպատակով՝ ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/11 ծածկագրով Շ/Հ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )

( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
ՀՀ ԳԱԱ <<Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11 ծածկագրով տնտեսական,սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռք բերման մրցույթի հրավեր
1 2 ... >>