ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<տնտեսական ապրանքների, լվացքանյութերի>> ձեռք բերման նպատակով ՇՀ ընթացակարգով <<ՀԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/005>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 20/12/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ԵՄ-ՇՀԱՊՁԲ-17/4-15/11> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 20/12/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդու ծննդատուն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով <<ՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/5>> ծածկագրով տնտեսական և սանհիգիենիկ, լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 09/12/2016 -ից մինչև 20/12/2016 ժամը 10:30 ներառյալ )
ՀՀ Արարատի մարզի <<Մասիսի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով <<ՄԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/8>> ծածկագրով տնտեսական և սանհիգիենիկ, լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 08/12/2016 -ից մինչև 19/12/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11 -17/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 08/12/2016 -ից մինչև 19/12/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության 2017թ. կարիքների համար անհրաժեշտ տնտեսական և կենցաղային նյութերի ձեռքբերման «ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/11-2017/4/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 08/12/2016 -ից մինչև 19/12/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<ՍՄՆՀԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-3-1>>ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի փոփոխված հրավեր ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ
( Հրապարակված է 06/12/2016 -ից մինչև 15/12/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<ՍՄՆՀԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-3-1>>ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավեր ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր>> ՓԲԸ
( Հրապարակված է 06/12/2016 -ից մինչև 15/12/2016 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-17/39>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 05/12/2016 -ից մինչև 14/12/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-17/9>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 01/12/2016 -ից մինչև 12/12/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>