ՀՀ Շիրակի մարզի <Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց> ՓԲԸ-ի կարիքների համար` շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված <ՇՄԳՄՄԱՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11-1 > ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2017 -ից մինչև 01/02/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար էլեկտրական ապրանքների ձեռքբերման ԱԲՀԿՏ-ՇՀԱՊՁԲ 04/17 ծածկագրով գնման գործընթաց
( Հրապարակված է 22/01/2017 -ից մինչև 01/02/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության 2017 թվականի կարիքների համար Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՀՔԾ-1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 31/01/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 31/01/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-17/7>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 19/01/2017 -ից մինչև 30/01/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր (փոփոխված)
( Հրապարակված է 18/01/2017 -ից մինչև 27/01/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
<<ՆՈՐՔԻ ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏ>> ՊՈԱԿ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ «ՆՏԻ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11» ծածկագրով ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 18/01/2017 -ից մինչև 27/01/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների>> ապրանքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՀԱԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 17/01/2017 -ից մինչև 26/01/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 16/01/2017 -ից մինչև 25/01/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
Հրավերի փոփոխություն Սիսիանի համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ՀՈԱԿ-ների կարիքների շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով կենտորնացված կարգով տնտեսական ապրանքների, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխված տարբերակ
( Հրապարակված է 16/01/2017 -ից մինչև 25/01/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>