ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության 2017 թվականի կարիքների համար ԴԱՀԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 24/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 16:00 ներառյալ )
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 2017թ. կարիքների համար ՀՀԱՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 22/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/11-33/17 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման փոփոխված հրավեր
( Հրապարակված է 22/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 16:00 ներառյալ )
<<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-01/17>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՁԻԱՀ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից անժամկետ )
ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/11 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/05)» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-(17/7)-15/11 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
<<ՀՀ դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների (Աշխատանքային ձեռնոցների) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԴԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-03/17>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր /Տես` www.armeps.am ինտերնետային կայքում/
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից անժամկետ )
<<ՀՀ դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԴԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/17>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր /Տես` www.armeps.am ինտերնետային կայքում/
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>