ՀՀ առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՁԻԱՀ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից անժամկետ )
<<ՀՀ դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ-ի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԴԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-02/17>> ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավեր /Տես` www.armeps.am ինտերնետային կայքում/
( Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 30/12/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՀՎԿԱԿ-2017-25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Սուրբ Գրիգոր Լոսավորիչ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված «ՍԳԼ-ՇՀԱՊՁԲ-17/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար հայտարարված «ՇՀԱՊՁԲ-15/11-ՏԴՊԱԿ-18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԾԿՀ-17/1-ՇՀԱՊՁԲ-15/11 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 13/03/2017 -ից անժամկետ )
Աբովյանի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր Աբովյանի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17/2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 22/02/2017 -ից անժամկետ )
«ՀՀ ԱՍՀՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
( Հրապարակված է 16/02/2017 -ից անժամկետ )
<< ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ >>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` << ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ >> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳԵԽՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
( Հրապարակված է 08/02/2017 -ից անժամկետ )
1 2 3 ... >>