ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար պետական ծառայողների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԱԺ ՇՀԾՁԲ-15/7-2017 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 19/04/2017 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 03/03/2017 -ից անժամկետ )
<< ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է <<ՏԵՍԱՀՍԿՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ>> ԳՆՈՒՄ Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 14/11/2016 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից անժամկետ )
\\\"ՄԷԿ\\\" ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ N 2 հիդրոագրեգատի նորոգում \\\"ՄԷԿ\\\" ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ N 2 հիդրոագրեգատի նորոգում
( Հրապարակված է 20/10/2016 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 09/09/2016 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 09/09/2016 -ից անժամկետ )
\\\"ՄԷԿ\\\" ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ շինությունների նորոգում \\\"ՄԷԿ\\\" ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ շինությունների նորոգում
( Հրապարակված է 09/09/2016 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 05/09/2016 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 ... >>