ՀՀ ԿԱ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ավտոմեքենաների ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ <ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1-մեքենաներ> ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/08/2017 -ից մինչև 29/08/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )
Աբովյանի ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար ԱԲԾ-ԳՀԱՊՁԲ 05/17 ծածկագրով դեղորայքի ձեռքբերման հրավեր
( Հրապարակված է 18/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության կարիքնեի համար անհրաժեշտ գլյուկոմետրի թեստ-երիզների ձեռքբերման «ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2017/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգ
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՀՀ Արմավիրի մարզի « Նորավանի միջնակարգ դպրոց »-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔի» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-17/5 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր:
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազնի 2017թ. կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-15/9-17/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 17/08/2017 -ից մինչև 24/08/2017 ժամը 10:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>