««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ \r\nN ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ - 15/8-17/7 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 15/06/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԾՁԲ - 15/25-17/4 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն։
( Հրապարակված է 05/06/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԾՁԲ - 15/1-17/2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն։
( Հրապարակված է 20/05/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ - 15/11-17/5 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 20/05/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ - 15/11-17/4 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 20/05/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ - 15/3-17/3 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 20/05/2017 -ից անժամկետ )
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ\r\n N ՆՍԾՏԻԿ-ՇՀԱՊՁԲ - 15/1-17/1 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 20/05/2017 -ից անժամկետ )
<Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար <<Տպագրական նյութերի և ապրանքների>> կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն <Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար <<Տպագրական նյութերի և ապրանքների>> կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն\r\n
( Հրապարակված է 13/04/2017 -ից անժամկետ )
<Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների, մաքրող և փայլեցնող արտադրանքի» կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն <Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների, մաքրող և փայլեցնող արտադրանքի» կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 13/04/2017 -ից անժամկետ )
<Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար «Վարագույրների և շերտավարագույրների» կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն <Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան> հիմնադրամի կարիքների համար «Վարագույրների և շերտավարագույրների» կնքած պայմանագրի մասին հայտարարություն
( Հրապարակված է 13/04/2017 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 5 ... >>