<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը` A-931/14 /1164/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին «Հյուսիս» մասնաճյուղի ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ փող. 19/3 գտնվող, Քնարիկ Օհանջանյանին պատկանող տարածքի/միացման պայմանագիր՝ 13812111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-121-14 /1215/\r\n
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-9.1-25-19.08.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-9.2-85-29.09.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Բաց մրցույթի ծածկագիրը` A-718/14 /1146/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Բաց մրցույթի ծածկագիրը` A-718/14 /1146/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ՝ ՙՙԱրաքս՚ մասնաճյուղի Այգեզարդ գյուղում գտնվող, Երջանիկ Ավետիսյանին պատկանող ԼՏԵ/միացման պայմանագրեր՝ N13648111/ 10կՎ օդային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-119-14 /1211-1/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հյուսիս մասնաճյուղի քաղաք Երևան, Մոլդովական փող. 70/1 հասցեում գտնվող, Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ պատկանող տարածքի/միացման պայմանագիր՝13511111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-120-14 /1212/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ՝ ՙՙԱրաքս՚ մասնաճյուղի Այգեձոր գյուղում գտնվող, Երջանիկ Ավետիսյանին պատկանող ԼՏԵ/միացման պայմանագրեր՝ N13648111/ 10կՎ օդային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-119-14 /1211/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հյուսիս մասնաճյուղի քաղաք Երևան, Գյուրջյան փող. 11/3 հասցեում գտնվող, Վահե Բուլղադարյանին պատկանող տարածքի/միացման պայմանագիր՝13370111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-118-14 /1210/\r\n
1 2 3 4 5 ... >>