«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.3-2-16.04.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.1-24-16.04.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.1-23-15.04.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՙՀԷՑ՚ ՓԲԸ մասնաճյուղերի ենթակայանների վերակառուցման և վերանորոգման համար պողպատե հարթ ցինկապատ տանիքի թիթեղի և պրոֆիլիրացված ցինկապատ տանիքի պողպատե ծածկի մատակարարում’ Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Բաց մրցույթի ծածկագիրը` A-297/14 /973/\r\n
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-9.1-6-12.03.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հարավ մասնաճյուղի ք.Երևան, Մաշտոցի պող. 18 (թիվ 54 տարածք) հասցեում գտնվող, Արմեն Գասպարյան պատկանող տարածքի/միացման պայմանգիր՝ 10518111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում> Պայմանագրի ծածկագիրը C-36-14 /1008/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հարավ մասնաճյուղի ք.Երևան, Սայաթ Նովայի պող. 10/5 հասցեում գտնվող, <Լարկո Գրուպ> ՍՊԸ պատկանող շինության/միացման պայմանգիր՝ 10688111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում> Պայմանագրի ծածկագիրը C-35-14 /1007/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ‘Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հարավ մասնաճյուղի ք.Երևան, Զավարյան փող. 29 հասցեում գտնվող, Արամ Մկրտչյանին պատկանող տարածքի/միացման պայմանգիր՝ 10696111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում> Պայմանագրի ծածկագիրը C-30-14 /1006/\r\n
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.1-22-10.04.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.2-15-09.04.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
1 2 3 4 5 ... >>