«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն, ծածկագիր՝ «№132/GArm/17_2.2_00/14.12.16»:
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 30/12/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն, ծածկագիր՝ «№131/GArm/17_2.2_00/14.12.16»:
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 30/12/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն, ծածկագիր՝ «№140/GArm/17_2.2_00/21.12.16»:
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 30/12/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն, ծածկագիր՝ «№139/GArm/17_2.2_00/21.12.16»:
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 30/12/2017 ժամը 00:00 ներառյալ )
ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ «LICENSE, DEVELOPMENT AND APPLICATION SUPPORT» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «VMWARE ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ և ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ \r\n «LICENSE, DEVELOPMENT AND APPLICATION SUPPORT» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «VMWARE ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ և ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆԸ\r\n
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից անժամկետ )
ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ «LICENSE, DEVELOPMENT AND APPLICATION SUPPORT» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «VMWARE ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ և ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ \r\n «LICENSE, DEVELOPMENT AND APPLICATION SUPPORT» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «VMWARE ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ և ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆԸ\r\n
( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից անժամկետ )
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ A-1363/16/2 պայմանագրի մասին Առաջարկների բաց հարցում ծածկագիրը` A-1363/16 /1872/
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված A-1363/16/1 պայմանագրի մասին Առաջարկների բաց հարցում ծածկագիրը`A-1363/16 /1872/
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ A-1363/16 պայմանագրի մասին Առաջարկների բաց հարցում ծածկագիրը` A-1363/16 /1872/
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-05-17 /1890/
1 2 3 4 5 ... >>