<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը` A-\r\n826/15 /1502/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը` A- \r\n836/15 /1500/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը` A-832/15 /1498/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ք.Երևան, Հրաչյա Քոչարի 165 հասցեում ·ïÝíáÕ, Թ.Թովմասյանին պատկանող բազմաբնակարան շենքի/միացման պայմանագիր՝ №15921111/, 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում> Պայմանագրի ծածկագիրը C-142-15 /1585/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ք. Երևան, Վերին Անտառային փող. 160/5 հասցեում \r\nգտնվող, Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ” ՍՊԸ-ին պատկանող բազմաբնակարան շենքի 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման \r\nշինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը С-145-15 /1584/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ՝ Գեղամա” մասնաճյուղի, Եղվարդ քաղաքում, ՀՀ \r\nԳԱԴԵՆԻԱ ԼԵԲՆԻԶ ՖԱՐՄԱ” ՍՊԸ-ին պատկանող 400կՎԱ ԼՏԵ-ի/միացման պայմանագիր №18845111/ 10Ïì û¹³ÛÇÝ գծով \r\nէլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-168-15 /1583/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ք. Երևան, Ավան թաղ. Աճառյան 37/23 հասցեում \r\nգտնվող 27 առանձնատների/միացման պայմանագիր՝ 6137/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային \r\nաշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-152-15 /1582/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին ք. Երևան, Թևոսյան ÷ող. (թիվ 19 հասցեի 2 մասնաշենք) \r\nգտնվող Շաբեր ՍՊԸ-ին պատկանող 1x400կՎԱ ԼՏԵ/միացման պայմանագիր՝ 18222111/ 10կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-150-15 /1581/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին \\\'\\\'Գեղամա\\\'\\\' մասնաճյուղի, Ծովինար գյուղում գտնվող, ԵԿՄ Ծովինարի ճամբար”-ին պատկանող ՏԵ/միացման պայմանագիր №18363111/ 10կՎ օդային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-164-15 /1580/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ “Նախագծա-նախահաշվային փասթաթղթերի փորձաքննության \r\nծառայությունների մատուցում”: Պայմանագրի ծածկագիրը A-1073-15 /1579/\r\n
1 2 3 4 5 ... >>