«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «№002/GArm/15_2.2_18/29.01.15» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «№001/GArm/15_2.2_60/16.01.15» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հյուսիս մասնաճյուղի ք.Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 12/3 գտնվող, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը պատկանող տարածք/միացման պայմանագիր՝ №15989111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում: Պայմանագրի ծածկագիրը C-37-15 /1347/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ Շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-244-15 /1346/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ Շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-243-15 /1345/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ Շինարարական կապալի պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը С-27-15 /1344/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին <<Արևմուտք> մասնաճյուղի քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդեհ փող. 32 հասցեում գտնվող, Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ-ին պատկանող տարածքի /միացման պայմանագիր` 13252111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում>: Պայմանագրի ծածկագիրը С-35-15 /1342/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-233-15 /1341/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՛ՀԷՑ՛ ՓԲԸ կողմից 22.01.2015թ. հայտարարված՝ անկյունակների, տանիքի ցինկապատ թիթեղի և շերտավոր պողպատի 3 լոտով մատակարարման բաց մրցույթը ղեկավարության որոշմամբ հետաձգվում է անորոշ ժամկետով:/1282/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված՝ ÏÝÇùÇ Ù»ï³Õ³É³ñÇ ¨ ϳå³ñ³ÏÝÇùÇ մատակարարÙ³Ý պայմանագրի մասին Պայմանագրի ծածկագիրը A-218-15 /1316/\r\n
1 2 3 4 5 ... >>