ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՓՆՄ-ԱՇՁԲ18/1 ծածկագրով փակ նպատակային մրցույթի նախաորակավորման հայտարարություն

(Հրապարակված է 2018-03-17 11:19:20-ից մինչեւ 2018-03-27 11:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ. ԾԱԾԿԱԳԻՐ «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՊՁԲ-1/1»

(Հրապարակված է 2018-02-20 14:17:37-ից մինչեւ 2018-03-07 15:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ծածկագիրը` ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՊՁԲ-15/2

(Հրապարակված է 2018-02-19 09:43:43-ից մինչեւ 2018-03-07 10:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՊՁԲ-15/1 ծածկագրով ընթացակարգի նախավորակավորման հայտարարություն

(Հրապարակված է 2018-02-16 12:41:01-ից մինչեւ 2018-03-05 10:00:00 ժամը ներառյալ)

ՊՊ-ՓՆՄԱՇՁԲ- 1 ծածկագրով ընթացակարգի նախաորակավորման հայտարարություն:

(Հրապարակված է 2018-02-09 11:03:58-ից մինչեւ 2018-02-26 10:30:00 ժամը ներառյալ)

ՊՊ-ՓՆՄԱՊՁԲ-1 ծածկագրով ընթացակարգի նախաորակավորման հայտարարություն:

(Հրապարակված է 2018-02-09 10:56:41-ից մինչեւ 2018-02-26 11:30:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՊՁԲ-4/1ծածկագրով ընթացակարգի նախավորակավորման հայտարարություն

(Հրապարակված է 2018-02-02 10:14:34-ից մինչեւ 2018-02-19 10:00:00 ժամը ներառյալ)

int(19)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321