ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/8 Երևան քաղաքի փողոցների մայթերի վերանորոգման (սալիկապատման) աշխատանքներ

(Հրապարակված է 2017-11-17 09:16:00-ից մինչեւ 2018-02-13 10:00:00 ժամը ներառյալ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321