"ՄԷԿ" ՓԲԸ 2018թ. կարիքների համար սեղմած գազի ձեռք բերում

(Հրապարակված է 2018-01-12 11:37:02-ից մինչեւ 2018-02-20 16:00:00 ժամը ներառյալ)

"ՄԷԿ" ՓԲԸ Հրազդան ՀԷԿ N1 և N2 հիդրոագրեգատների նորոգում հովացուցիչների մաքրմամբ

(Հրապարակված է 2018-01-10 15:24:31-ից մինչեւ 2018-02-20 16:00:00 ժամը ներառյալ)

"ՄԷԿ" ՓԲԸ 2018թ կարիքների համար ցեմենտի ձեռք բերում

(Հրապարակված է 2018-01-10 12:22:01-ից մինչեւ 2018-02-20 16:00:00 ժամը ներառյալ)

Ապրանքների ձեռքբերում ԿՄԱՄ 10-ԳՀԱՊՁԲ 18-01

(Հրապարակված է 2017-12-29 18:44:18-ից անժամկետ)

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/54 Երևան քաղաքի ինքնակամ կառույցների քանդման աշխատանքներ

(Հրապարակված է 2018-01-12 11:23:00-ից մինչեւ 2018-03-02 10:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25

(Հրապարակված է 2018-01-12 10:09:00-ից մինչեւ 2018-02-23 10:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/26

(Հրապարակված է 2018-01-12 09:39:00-ից մինչեւ 2018-02-26 11:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-01-12 00:18:00-ից մինչեւ 2018-01-31 17:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24

(Հրապարակված է 2018-01-11 15:38:00-ից մինչեւ 2018-02-22 10:00:00 ժամը ներառյալ)

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում /2018թ./

(Հրապարակված է 2018-01-11 09:42:00-ից մինչեւ 2018-01-26 00:00:00 ժամը ներառյալ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321