ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար տնտեսական եվ կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-16 18:49:00-ից մինչեւ 2018-02-23 10:45:00 ժամը ներառյալ)

Ամասիայի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայք 2-ի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-16 18:16:00-ից մինչեւ 2018-02-23 12:15:00 ժամը ներառյալ)

Ամասիայի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայք 1-ի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-16 18:07:00-ից մինչեւ 2018-02-23 12:00:00 ժամը ներառյալ)

Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար ուղևորափոխադրման ծառայությունների ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-16 17:36:00-ից մինչեւ 2018-02-23 12:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ԱՎԾ կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-16 17:29:00-ից մինչեւ 2018-02-23 11:00:00 ժամը ներառյալ)

Ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ

(Հրապարակված է 2018-02-16 17:19:00-ից մինչեւ 2018-02-23 11:45:00 ժամը ներառյալ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ-ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/4

(Հրապարակված է 2018-02-16 17:08:00-ից մինչեւ 2018-02-23 10:00:00 ժամը ներառյալ)

Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման գնման

(Հրապարակված է 2018-02-16 16:37:00-ից մինչեւ 2018-02-23 11:00:00 ժամը ներառյալ)

int(2507)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321