ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ: ԾԱԾԿԱԳԻՐ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓԳՀԾՁԲ-4/2»

(Հրապարակված է 2018-03-20 11:44:58-ից մինչեւ 2018-04-04 11:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ. ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓԳՀԱՊՁԲ-20/1

(Հրապարակված է 2018-02-21 16:00:28-ից մինչեւ 2018-03-12 11:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ. ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓԳՀԱՊՁԲ-25/1

(Հրապարակված է 2018-02-19 10:44:38-ից մինչեւ 2018-03-07 11:00:00 ժամը ներառյալ)

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՓԳՀԱՇՁԲ-1/2» ծածկագրով ընթացակարգի նախավորակավորման հայտարարություն

(Հրապարակված է 2018-02-09 14:41:24-ից մինչեւ 2018-02-26 10:00:00 ժամը ներառյալ)

int(27)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321