Իջևանի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 2018թ-ի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-14 17:24:01-ից մինչեւ 2018-02-21 11:00:00 ժամը ներառյալ)

<<Մաքուր Չարենցավան>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2017-12-21 19:41:17-ից մինչեւ 2017-12-28 10:00:00 ժամը ներառյալ)

<<Մաքուր Չարենցավան>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2017-12-14 10:00:00-ից մինչեւ 2017-12-21 10:00:00 ժամը ներառյալ)

Ն.Սասնաշենի նանշման հարցման ՀՀ ԱՄ ՆՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ 17/03 ծածկագրով հայտարարությու ՀՐԱՎԵՐ

(Հրապարակված է 2017-12-08 15:33:02-ից մինչեւ 2017-12-15 09:10:00 ժամը ներառյալ)

int(32)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321