Հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն

(Հրապարակված է 2018-01-12 09:08:32-ից անժամկետ)

Հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն

(Հրապարակված է 2018-01-12 09:03:06-ից անժամկետ)

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ ծածկագրով ընթացակարգի ամփոփման նիստի արձանագրություն

(Հրապարակված է 2018-01-11 17:40:50-ից մինչեւ 2018-12-25 17:40:00 ժամը ներառյալ)

Հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն

(Հրապարակված է 2018-01-11 09:42:19-ից անժամկետ)

Հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն

(Հրապարակված է 2018-01-10 16:30:29-ից անժամկետ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321