Պարզաբանում ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 բաց մրցույթի

(Հրապարակված է 2017-11-10 12:29:56-ից անժամկետ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321