ԱՂԲԱՐԿՂԵՐԻ/ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ/-Ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(Հրապարակված է 2017-10-16 15:45:47-ից մինչեւ 2017-10-23 11:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների:համար գրադարանի գրքերի ձեռքբերում:ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-14/2

(Հրապարակված է 2017-10-14 00:51:45-ից մինչեւ 2017-10-23 10:30:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճաշարանա-խոհանոցային սպասքի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/92

(Հրապարակված է 2017-10-11 16:57:15-ից մինչեւ 2017-10-23 10:30:00 ժամը ներառյալ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321