ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տպագրական նյութերի ձեռքբերում

(Հրապարակված է 2018-02-14 15:48:00-ից մինչեւ 2018-02-22 13:00:00 ժամը ներառյալ)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կոշիկի ներդիրների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/16

(Հրապարակված է 2018-02-14 14:47:00-ից մինչեւ 2018-02-26 11:00:00 ժամը ներառյալ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321