“Բաղրամյան-Նորակերտ ներտնտեսային ոռոգման ցանցի կառուցում” ISEP/AF/NCB/CW-17/001

(Հրապարակված է 2017-12-15 17:24:37-ից մինչեւ 2018-01-25 15:00:00 ժամը ներառյալ)

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321